ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ в конкурса „БЪДИ ДИЗАЙНЕР”

ОПИСАНИЕ НА КОНКУРСА

КОНКУРСЪТ „БЪДИ ДИЗАЙНЕР” е организиран от „Консул” ООД, наричан по-долу за краткост „Организатор”.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА

1. Възможност да участват има всеки на и над осемнадесет (18) години, който изпрати предложения за дизайн на етикетите на водите „Хисар”, във векторен формат, както следва:

МИНЕРАЛНА ВОДА „ХИСАР” ОТ
извор №7, бутилирана от ТПК „Хисар”,
извор „Банчето”, бутилирана от „Мавър 2000” ЕООД
извор „Чобан чешма”, бутилирана от „Мавър 2000” ЕООД

(1.1) Предложението трябва да включва три разработки, съответно за всяка от трите марки води.

(1.2) Етикетите трябва да са съобразени с общия регионален произход на водите с марка „Хисар” и да се различават само по някои от елементите на етикета.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

2. Първо се регистрирай, за да участваш, с което ставаш пълноправен Кандидат. Регистрацията е безплатна и е достъпна през уеб страницата на www.hissarwater.com

3. Част от регистрационния процес е Кандидатите да (A) попълнят необходимата информация; и (Б) безусловно да се съгласят с тези П&У. Решенията на Организаторите са окончателни и обвързващи във всички аспекти. Моля една регистрация да отговаря на един човек с един електронен адрес.

4. За да бъдат разгледани, вашите предложения трябва да съответстват на правилата на конкурса и да бъдат завършени и получени до 1 юли 2010, 24:00.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

5. По преценка на Организаторите, предоставените творби не трябва да съдържат:

(5.1) Материали, чиито авторски права принадлежат на трета страна (включително снимки и други произведения на изкуството);

(5.2) Нарушения на закони, правила или регламенти и насърчаването на такива;

6. Всеки Кандидат гарантира, че
(1) притежава правата върху творбата, с която участва в конкурса,
(2) че творбата е оригинална и че е създадена по законен път. С предоставянето на творбата си, Кандидатите се съгласяват да не предявяват искания, произлезли от участието на творбата в конкурса.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

7. Всяко нарушение на правилата и условията може да доведе до дисквалификацията на Кандидата от участието му в Конкурса.

ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДАТА

8. До 31.07.2010 г. Организаторите ще изберат победителя в конкурса. Решенията на Организаторите са окончателни, и няма да има възможност за промени.
Наградите на конкурса ще бъдат обявени на: www.hissarwater.com и във вестниците "24 часа" и "Труд" до 31 юли.

НАГРАДА

9. Победителят на конкурса „БЪДИ ДИЗАЙНЕР” за етикети на водите „Хисар” ще спечели десет хиляди лева/10 000 лв/. Второ място печели-три хиляди и петстотин лева/3 5000 лв/. Трето място-хиляда и петстотин/1 500 лв/.

ПРАВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

10. Участниците предоставят на Организаторите правата и лиценза да използват, излагат, показват, рекламират и разпространяват етикетите, за максималния период на защита на авторските им права, за целия свят и за всяко директно или косвено използване, било то с търговска, информационна или друга цел. Настоящият лиценз се преотстъпва безплатно.

11. Наградените проекти не могат да бъдат използвани от авторите им, както и от трети страни без предварително писменото съгласие на Организаторите.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ

12. Организаторите си запазват правото да оттеглят или да прекратят конкурса по всяко време без предупреждение.

УПРАВЛЯВАЩ ПРИНЦИП

13. Конкурсът се регулира от и е обект на законите, валидни на територията на Република България.