Уважаеми дами и господа, участници в конкурса „Бъди дизайнер”,

Искам да благодаря на всички вас, които отделихте усилия и време, за да се включите в идеята за създаване на общ етикет на водите „Хисар”!

Надявах се, поставяйки максимално малко ограничения, че ще успея да осигуря на вас, дизайнерите, свободата творчески да представите идеите си.

В рамките на обявения период на конкурса моя екип получи 224 проекта.

Една част от тях изобщо не са етикети, а друга са само схематични упражнения.

Аз и екипа ми оценихме всички добри идеи и положения труд.

Професионалистите, които бях ангажирал да ни помагат при оценяването на проектите ви, дадоха също своето ценно мнение.

От получените предложения обаче не видяхме това, което категорично да печели първа награда и веднага да замени използваните към момента етикети.

Може би ще се наложи комбиниране на идеи или просто обявяване на нов конкурс след време.

Въпреки това, аз и колегите ми преценихме, че всяко едно уважаващо себе си състезание трябва да има победител.

Решението, до което стигна екипа ми, е:

Първа награда: Венелин Георгиев

Втора награда: Калин Стоянов

Определихме две трети награди: Ани Асенова и Деян Седларски

За да може всеки от вас да види и сравни получените проекти, за да бъде абсолютно ясно на всички вас и на всеки, който има интерес, че всичко около този конкурс е прозрачно и коректно реших да качим всички предложения на страницата на Конкурса.

Така всеки ще може да види това, което видяхме аз и екипа ми, и всеки ще може да прецени как сме работили и как сме ви оценявали.

Още веднъж благодаря на всички, които участваха и използвам случая да ви пожелая здраве и творчески успехи!


30.07.2010г.

Димитър Консулов
управител "Консул" ООД

1 награда 10000 лв. Венелин Георгиев
1 награда 10000 лв.
Венелин Георгиев
2 награда 3500 лв. Калин Стоянов
2 награда 3500 лв.
Калин Стоянов
3 награда 1500 лв. Ани Асенова
3 награда 1500 лв.
Ани Асенова
3 награда 1500 лв. Деян Седларски
3 награда 1500 лв.
Деян Седларски
N Име на участник Снимки
1 anigirl@mail.bg
2 asen_aski@mail.bg
3 ms.aleksieva@mail.bg
4 Алберт Николаев Славчев
5 Александра Стоименова
6 Александрина Михалкова
7 Александър Александров
8 Александър Александров 2
9 Александър Йорданов
10 Александър Кирилов Костадинов - н.в
11 Александър Костадинов
12 Анастасия Рафаилова - н.в
13 Ангел Тончев - н.в
14 Ангелина Костадинова
15 Ангелина Костадинова 2
16 Анета Димитрова
17 Ани Асенова ani_nha@mail.bg
18 Анна Бориславова
19 Анна Китова
20 Антон Димитров
21 Антон Кацаров
22 Антония Георгиева
23 Асен Огнянов
24 Асен Огнянов zoomer@mail.bg
25 Атанас Василев
26 Атанас Василев version 1
27 Атанас Василев version 1a
28 Атанас Василев version 2
29 Атанас Русев
30 Благовеста Бонджолова
31 Блез Льороа
32 Богдан Йонков
33 Божидар Игнатов
34 Бойко Тасков
35 Борислав Борисов
36 Боряна Хаджолова
37 Боян Спасов
38 Боян Спасов 2
39 Валерия Ангелова
40 Ваня Бурова 1
41 Ваня Бурова 2
42 Ваня Бурова 3
43 Ваня Вълкова
44 Ваня Хаджилазова
45 Васил Стоянов
46 Венелин Георгиев
47 Венета Гергова
48 Веселин Николаев Сухоруков
49 Виктория Калинчева
50 Виктория Калинчева 1
51 Виктория Цветанова
52 Виолета Иванова
53 Владимир Бонев
54 Владимир Ватков
55 Владимир Георгиев
56 Владимир Димитров - н.в
57 Владимир Николов
58 Георги Георгиев 1
59 Георги Георгиев 2
60 Георги Кирилов Ковачев
61 Георги Петров
62 Георги Петров 2
63 Гергана Воденичарова
64 Гергана Георгиева
65 Грета Ненова
66 Данаил Алексиев
67 Даниел Игнатов
68 Дарина Грозева
69 Деница Димитрова Димитрова - н.в
70 Десислава Бисерова Александрова
71 Детелина Григорова
72 Детелина Здравкова
73 Деян Седларски
74 Дженан Керим
75 Диана Проданова
76 Диана Чифличка
77 Димитър Георгиев
78 Димитър Димитров
79 Доротея Комитска
80 Драгомира Трендафилова
81 Ева Цветолюбова Тодорва
82 Елена Бирбучукова
83 Елена Василева Шумарска
84 Елена Мариновска
85 Елица Андреева
86 Елица Андреянова Андреева
87 Елица Иванова
88 Елица Михайлова
89 Елица Михайлова 2
90 Елка Парушева
91 Ема Русева
92 Захари Гешев
93 Здравка Радулова
94 Здравко Денев
95 Здравко Денев 2
96 Ивайло Гагов
97 Ивайло Тончев
98 Иван Гатев Дюлгеров
99 Иван Христов
100 Ивелина Николова
101 Ивелина Цветкова
102 Ивета Ангелова
103 Иглика Коджакова
104 Инесса Бикова
105 Искра Донева
106 Искра Донева 2
107 Искра Донева 3
108 Йоана Бузова
109 Йордан Йорданов
110 Калин Стоянов
111 Камен Старчев
112 Катерина Минчева
113 Катя Цветкова
114 Кирил Виденов
115 Кирил Орлов
116 Костадин Митов
117 Красимир Халев
118 Красимира Друмева
119 Кремена Георгиева
120 Кристиан Колев
121 Кристина Борисова
122 Кристина Стамболийска
123 Лили Дулева
124 Лилия Джурова - не се отварят файлове
125 Лора Божилова
126 Лора Николова
127 Любослава Трайкова 1
128 Любослава Трайкова 2
129 Магбуле Юджел Керим
130 Магдалена Николова
131 Маргарит Ралев
132 Мариана Кирилова - н.в
133 Мариела Кръстева
134 Мариела Кръстева 1
135 Мариела Кръстева 2
136 Мариела Кръстева 3
137 Марина Маринова
138 Мария Алексиева
139 Мария Камбурова
140 Мартин Ангелов
141 Мартин Киров
142 Мая Бузашка - н.в
143 Мирослав Минев
144 Михаела Кръстева
145 Михаела Лакова
146 Михаела Стайкова - н.в
147 Михаела Стоилкова
148 Младен Стойчев 1
149 Младен Стойчев 2
150 Надя Димитрова
151 Надя Топалова
152 Никола Николов 1
153 Никола Николов 2
154 Никола Николов 3
155 Никола Николов 4
156 Николай Борисов
157 Николай Минев
158 Николай Минев 2
159 Николай Рангелов
160 Николай Тодоров Цветков
161 Нойзи дизайн и реклама
162 Нора Башиновска
163 Огнян Асенов
164 Олга Фрейдман 1
165 Олга Фрейдман 2
166 Олга Фрейдман 3
167 Олга Фрейдман 4
168 Олга Фрейдман 5
169 Олга Фрейдман 6
170 Павел Личанов - н.в
171 Павлина Аладжова
172 Петър Бегов
173 Петър Найденов - н.в
174 Петя Благоева
175 Пламен Ковачев
176 Пламен Кочев 1
177 Пламен Кочев 2
178 Пламен Кочев 3
179 Пламен Лачев
180 Радослав Божинов
181 Радостина Казакова
182 Радостина Мерсинкова
183 Ралица Георгиева
184 Розалия Радева
185 Румяна Атанасова
186 Румяна Николова
187 Румяна Станева
188 Савка Нейкова
189 Сашо Карамфилов
190 Светлана Кирилова
191 Светлана Стоянова
192 Сибин Майноловски 1
193 Сибин Майноловски 2
194 Силвия Кръстева 1
195 Силвия Кръстева 2
196 Силвия Кръстева 3
197 Симеон Стефанов
198 Сия Карагьозова
199 Сияна Захариева
200 Сияна Захариева 2
201 Сияна Захариева 3
202 Станислава Павлинова Пенева
203 Стела Горчева
204 Стела Николива Горчева
205 Стефан Василев Колев
206 Стефан Стойчев
207 Таня Димова - н.в
208 Таня Савова
209 Теодора Кузманова
210 Теодора Янкова Божанова
211 Тодор Аргиров 1
212 Тодор Аргиров 2
213 Тодор Аргиров 3
214 Филип Илиев Раденовски
215 Христо Караиванов
216 Цветана Ходжева
217 Цветелина Спасова
218 Цветослав Наков
219 Юлиана Атанасова
220 Юлиян Кехайов
221 Явор Пламенов Трампов
222 Янко Костадинов Божанов
223 Януш Иванов
224 Ясен Савов